Příroda

Písecké hory

Příměstská rekreační oblast jihovýchodně od města. Kopcovité zalesněné pásmo táhnoucí se jižně od řeky Otavy s nejvyšší horou Mehelník (633m), pokryté souvislými většinou jehličnatými porosty, místy uchovány původní buničiny. Ve středověku byly v Píseckých Horách zlatorudné doly. Na cestách si užijete výhledy na Písek, Písecko, střední a částečně jihovýchodní Šumavu.

Obůrka

Obůrka se stala již tradičním cílem návštěv malých školáků a rodin s dětmi. Nachází se na okraji Píseckých hor na konci soustavy 4 rybníků v místech zvaných "U Vodáka". je zde oploceno asi 8 ha lesního porostu s loukou a malým rybníčkem. Velikým lákadlem se stala zvěř mufloní, která je zde poměrně krotká a po celý den se zdržuje okolo upravených krmných zařízení na které je dobrý výhled z laviček umístěných v okolí obůrky. Dále je zde chována zvěř dančí. Tato je však poměrně plachá. Kdo se chce i s touto zvěří setkat, musí se chovat tiše a přijít se podívat raději v časných ranních nebo pozdních odpoledních hodinách, kdy daněk a daněly vytahují na loučku z okolního porostu aby ochutnali vybrané byliny nebo pamlsky pro ně připravené u krmných zařízení místním lesníkem.

Kraví hora u Písku

Kraví hora je kopec blízko Pisku. Je to oblíbené místo na procházky, relaxaci, pozorování přírody a čerpání nových sil. Z Kraví hory je krásný výhled na město Písek a okolí. Kopec má své jméno skutečně odvozené od krav, které se zde pasou i v současné době a určitě je uvidíte.

Keltsky stul

se nachází poblíž nejvyššího vrchu Píseckých hor na Velkem Mehelníku (632,5 mnm). Je vysoký přes jeden metr a o stranách necelé dva metry. Miskovité prohlubně postupně erozí zanikají. Dle archeologických nálezu mohlo toto místo sloužit v haštalském období jako kultovní. Podle píseckého historika Jana Matznera melo jít o keltsky obětní stul, na kterém pohané měli do kamenných misek zachycovat krev obětí. Toto ale nikdy nebylo potvrzeno, i když obřady kultovní povahy zde byly pravděpodobně prováděny. Kríže a lidské lebky vytesané na okraji stolu, které měli umocnit pověst, jsou dílem kameníku.

Národní přírodní rezervace Řežabinec

Národní přírodní rezervace Řežabinec (110,6 ha, vyhlášena r. 1949) a Řežabinecké tůně (rozšířena r. 1992) je pozůstatkem sladkovodního jezera, které pokrývalo značnou část jihočeských pánví. Na celkové rozloze 110 ha s ochranným pásmem se vyskytuje celý komplex litorálních a mokřadních společenstev a cenný soubor rostlinných a živočišných druhů. Bažinaté břehy porostlé rákosinami jsou významným hnízdištěm vodního ptactva, z části se jedná také o vzácné a ohrožené druhy (celkem 172 druhů). V této největší jihočeské hnízdní kolonii racků se vyskytuje až 5000 párů. Jedná se také o významnou tahovou zastávku. Krásný výhled na rybník nabízí vyhlídková věž, při návštěvě doporučujeme dalekohled.

Orlická přehrada

Orlická přehrada na řece Vltavě patří k nejoblíbenějším turistickým oblastem Čech. Orlická přehrada je největší, nejvyšší a nejmohutnější v řetězu vltavských přehrad. Hloubka jezera dnes dosahuje až 74 m, celková plocha je 27 km2 a délka 70 km. Hráz orlické přehrady je 450 m dlouhá hráz a v koruně dosahuje výšky 91 m. K významným dominantám patří také mosty přes Otavu a Vltavu u Zvíkovského Podhradí a dále Žďákovský most u Orlíka n. Vlt. V letním období po přehradě provozuje lodní doprava, dojet lze i k přehradní hrázi, jež leží u Solenice mimo okres Písek, na druhou stranu pak k Týnu nad Vltavou. Obě významné památky - zámek Orlík a hrad Zvíkov mají dnes přístaviště a nacházejí se jen metry nad hladinou vodní nádrže, ačkoli dříve stávaly na vysocích ostrozích.

Písecké skály

Nalézají se v blízkosti Písku, na pravém i levém břehu řeky, od Zátavského mostu až k oblasti zvané Smetiprach. Nejvýznamnějším masivem na levém břehu nad Pískem je útvar zvaný Májovka, jež dosahuje výšky 35 metrů a patří k nejvyšším z celé písecké oblasti. Od 50. let byla postupně na Májovce vytvořena řada lezeckých cest různé obtížnosti klasifikovaných stupněm III (lehký terén) až VIII (velmi těžký terén). V současnosti je zde zhruba 15 cest.

Rozhledna Jarník

Turistická rozhledna v nadmořské výšce 608,77 m nad mořem nabízí z ochozu ve výšce 34,6 m a 182 schodů (dvojí schodiště pro výstup a sestup) pohledy do malebného okolí Písku, do zeleně Píseckých lesů a do Budějovické pánve. Horní část rozhledny slouží pro potřeby radiokomunikací.

Informace a klíče od rozhledny na vyžádání v turistické chatě Živec.
provozní doba: zimní sezóna: so, ne, svátky, letní sezóna (duben - listopad): každý den

Rašínův pomník

V dolní části lesa lesního celku Na Americe stojí kamenný pomník Dr. Aloise Rašína . Dr. Alois Rašín byl prvním československým ministrem financí. Pro své pobyty v Písku si upravil letní sídlo, avšak levicoví představitelé radnice ho v roce 1920 donutili vystěhovat se z něho Dr. Alois Rašín město opustil a pro svůj odpočinek ho již nevyhledával.

Presto se ve funkci ministra financí snažil Píseckým pomoci např. přípravou obnovení těžby živce rozšířením tabákové továrny.

Plaketa s podobiznou se z pomníku později neznámo kam ztratila, a proto byla v roce 1998 nahrazena novou, vytvořenou uměleckým kovářem Tomášem Hlaváčkem podle dochovaných obrázku.

Památník zrušení roboty

Pomník zřízený obcemi Vrcovice, Vojníkov a Dražov k 60. výročí zrušení roboty zákonem z roku 1848. Postaven byl tedy roku 1908 a obnoven v roce 1928. Některé prameny (i nápis na památníku) uvádějí, že památný dekret je uložen v pomníku. K pomníku se dříve konaly slavnostní průvody.