Památky

Ve městě Písku, u něhož se nachází penzion "U Malířských", můžete obdivovat nepřeberné množství historických památek. Prohlédněte si přehled alespoň těch nejzajímavějších.

Historické památky

Kamenný most v Písku

Kamenný most v Písku je nejstarším dochovaným mostem v Česku ,stojí na řece Otavě protékající městem písek. Kamenný most v Písku je postaven v gotickém slohu.

První písemné záznamy o mostu pocházejí z roku 1348. Existují však náznaky, že most byl vybudován již ve 13. století během vlády Přemysla Otakara II délka mostu je 109,75 m včetně zdí na levém předmostí a šířka 6,25 metrů. Tvoří ho 6 pilířů a 7 oblouků. Původně Kamenný most míval na svých koncích 2 mostní věže, tyto věže se do současnosti nedochovaly.

Na mostě můžeme vidět pískovcové repliky barokních soch ve čtyřech sousoších. V roce 1994-1996 most prošel generální rekonstrukcí

Chrám Narození Panny Marie

Chrám Narození Panny Marie v Písku je nejvýznamnější katolický kostel ve městě. Nachází se na okraji historického jádra města, tzv. Na Bakalářích. Kostel byl založen před začátkem 13. století jako gotická trojlodní pseudobazilika. Jižní věž kostela je se svou výškou 74m symbolem města a bývá zobrazována pohlednicích s tematikou Písku, do 20. století byla tato věž nejvyšší stavba ve městě. V letech 1741 a 1743 byla k jižní lodi chrámu přistavěna kaple svatého Jana Nepomuckého jehož socha je umístěna ve výklenku na vnější straně kaple.

Městská elektrárna v Písku

Městská elektrárna v Písku byla postavena na místě původního Podskalského mlýna a je nejstarší fungující hydroelektrárnou v Čechách. O stavbě elektrárny bylo rozhodnuto po úspěšné demonstraci osvětlení centra města Františkem Křižíkem 23. června 1887. Elektrárna byla uvedena do provozu 31. srpna 1888. Písek tak měl jako první město v čechách veřejné osvětlení. V elektrárně pracují dvě francisovy turbíny a v současné době dodává do rozvodné sítě elektrický proud, z tohoto důvodu již Městtská elektrárna v Písku není vybavena původním generátorem, jinak je elektrárna prakticky v původním stavu.

Hrad u města Písku

Hrad byl zbudován v polovině 13. století písecko-zvíkovskou stavební hutí pro českého krále Přemysla Otakara II. Hrad již přišel o všechny tři věže a ze čtyř původních křídel se zachovala pouze část křídla západního nad řekou Otavou, v níž je přístupný velký gotický sál vyzdobený kopiemi fresek z roku 1479. V areálu hradu dnes sídlí Prácheňské muzeum.

Bývalý hřbitov s Kostelem Nejsvětější Trojice

Bývalý hřbitov s Kostelem Nejsvětější Trojice kostel byl vystavěn roku 1576 na místě původního hřbitova založeného v roce 1549 v pozdně gotickém slohu. Uvnitř kostela je renesanční kazatelna, na jeho jižní straně je renesanční portál s údaji o dějinách města. Po zbudování nového Lesního hřbitova ve třicátých letech 20. století byl tento areál postupně rušen a v sedmdesátých letech přeměněn v Pietní park. Zůstaly zde zachovány architektonicky zajímavé náhrobky a označena místa odpočinku významných regionálních osobností. Je mezi nimi i historik August Sedláček a houslový pedagog Otakar Ševčík. V kostele se konají výstavy, koncerty a slavnostní společenské akce.

Putimská brána

Putimská brána byla jedna ze tří bran, které chránily královské město Písek a která umožňovala průchod pásem hradebního opevnění. Nacházela se v jihozápadní části a své pojmenování obdržela od obce Putim, ke které z ní směřovala cesta tzv. Zlatá stezka.