Historie

Penzion "U Malířských" se může pochlubit téměř třísetletou historií doloženou v archivních spisech.

HISTORIE ŽIVNOSTI č.173 U MALÍŘSKÝCH

Minulost

To vše z archiválních spisů a nyní k nedaleké minulosti i k dnešním dnům: V roce 1938 byla nemovitost převedena na ze čtyř dětí nejmladšího syna KARLA MALÍŘSKÉHO, který ji vedl do roku 1952, kdy byla následkem tehdejšího režimu vyvlastněna a majitel uvězněn jako politický vězeň. "Živnost" byla přejmenována na zotavovnu Předvoj a vedla ji manželka VLASTA MALÍŘSKÁ až do roku 1954, kdy byla se svými dvěma dětmi vystěhována.

Poté nemovitost Český stát převedl na Okresní ústav národního zdraví Písek jako ubytovnu pro zdravotnický personál a později přešla do majetku Domovní bytové správy Písek. Za těchto cca 40 let nemovitost byla jako okrajová samota města Písku ponechána téměř neudržovaná.

Karel Malířský zemřel na následky 7 letého pobytu ve vězení v Jáchymově ve svých 52 letech v roce 1964.

Současnost penzionu

Po změně režimu tzv. "sametovou revolucí" v roce 1989 převzali nemovitost do vlastnictví manželé KAREL MALÍŘSKÝ ml. a jeho manželka MARIE MALÍŘSKÁ v roce 1993, a to zcela zpustošenou (zde pro laskavého čtenáře připomínám, že Ondřej Skala nadobro zničenou nemovitost od Francouzů obnovil během několika let. Obnovení zpustošení po totalitním režimu bude trvat několik desítek let a bude dílem ne jedné, ale dvou generací).

KAREL MALÍŘSKÝ ml. s chotí MARIÍ po 5 letém rozhodování zda má nemovitost být či nebýt dále provozována ji v roce 1998 začali obnovovat a 11. srpna 2001 byla opětovně zprovozněna restaurace, kterou vedla MARIE MALÍŘSKÁ. Nyní vede penzion a resturaci dcera RENÁTA LEJČAROVÁ (Malířská) se svým manželem PETREM LEJČAREM. Manželé Lejčarovi mají dva syny. Prvorozený se jmenuje TADEÁŠ LEJČAR a druhorozený MATYÁŠ LEJČAR.

V letní sezoně roku 2008 byla zprovozněna část nemovitosti po přestavbě za finanční podpory grantu MĚSTA PÍSKU jako penzion pro ubytování turistů.

Součástí penzionu je také stylová restaurace, salonek, venkovní terasa, prostorná stodola, parkoviště a přilehlé dětské hřiště, které bylo zprovozněno na podzim roku 2007 a bylo vybudováno za finanční podpory grantu MĚSTA PÍSKU.