Sport

Pro milovníky sportu a turistiky je v Píseckém regionu připraveno více než 60 značených tras, stejně jako vycházek a výletů s různým stupněm náročnosti, pro všechny věkové kategorie, pěší i motorizované návštěvníky. Mapy včetně podrobných popisů tras nabízí Infocentrum Písek.

Pěší turistika

V 1 – Restaurace U Smetáka a lyžařský stadion

Značení: Místní červená značka tzv. psaníčko. U restaurace navazují další značené cesty. Lze použít dvě trasy.

Doprava: Možnost využití autobusu č. 2, 3, 66 MHD (Budovcova OkU – Hradiště)

Vycházka podél řeky Otavy, příjemná v kterémkoli ročním období, po rovině, bez dalekých výhledů, mimo veřejnou dopravu, vytváří pohodu a poklidnou náladu. Cílem je restaurace U Smetáka v sezóně s občerstvením, posezením na terase s pohledem na řeku. Pokud dojdeme na lyžařský svah otevře se nám výhled na Písek a Písecké okolí.

V 2 – Svatováclavské skály, Síbrovna, Židovský hřbitov

Značení: Červená a modrá pásová značka.

Doprava: Možnost využití autobusu č. 1 MHD (Budovcova OkU – Václavské předm.)

Vycházka vede podél řeky, kolem koupaliště k vyhlídce ze Svatováclavských skal na řeku Otavu, k Síbrovně s pohledem na město, k Vrcovicím a na Písecké hory.

V 3 – Les Hřebíček a údolí řeky Otavy

Značení: Při cestě tam bez značení. Při návratu podél řeky pásová červená značka.

Doprava: Možnost využití autobusu č. 1, 3 MHD (Budovcova OkU – Erbenova, Racek); při návratu autobus č. 11, 33 MHD (Lázeňská ul. – Budějovická)

Dříve vyhledávané místo pro vycházky s pěkným rozhledem na Písek ze severní strany, na Vrcovické lesy, Písecké hory, k Šumavě, k vrchu Hradiště a k Čížové. Cesta vede přes Nový most po levém břehu řeky k ulici Na Jihru, na okraj města. Dále polní cestou k lesu Hřebíček. Na okraji lesa se odbočí vpravo k chatovým osadám . Po pásové červené značce zpět do Písku.

V 4 – Staré lázně, Zádušní (Vrcovický) les a údolí řeky Otavy

Značení: Z Velkého náměstí k řece a částečně kolem řeky zelená pásová značka.

Doprava: Možnost využití autobusu č. 11 MHD (Budovcova OkU – Lázeňská).

Od Zádušního lesa je pěkný pohled na Písek, na předhůří Šumavy s Boubínem a Bobíkem. Na závěr jde vycházka romantickým údolím řeky Otavy.

V 5 – U Vodáka

Do údolí U Vodáka můžeme použít tři trasy:

Trasa: a) Značení: Červená pásová značka

Doprava: Možnost použít autobus č. 3 MHD (Budovcova OkU – Logry)

Trasa b) Značení: Místní zelené psaníčko a částečně žluté psaníčko

Doprava: Možnost využití autobusu č. 3 MHD (Budovcova OkU – Logry)

Trasa c) Ke čtvrtému rybníku Beran můžeme dojít po přírodní naučné stezce „Cesta drahokamů“ vycházka V 9. Romantické údolí nad Pískem se čtyřmi rybníky, lemované lesy, ovocným sadem a zahrádkami, se nazývá U Vodáka. V blízkosti rybníků je obora s mufloní zvěří. V rybnících je možnost koupání a odpočinku na jejich březích. Je vhodným výchozím místem pro další vycházky a výlety do Píseckých hor. Je zde i parkoviště pro auta.

V 6 – Vohybal

K zahrádkářské osadě Vohybal můžeme použít dvě trasy

Trasa a) Značení: Žluté psaníčko

Doprava: Možnost využití autobusu č. 3 MHD (Budovcova OkU – Logry)

Trasa b) Značení: Červené psaníčko

Doprava: Možnost využití autobusu č. 22 MHD (Budovcova OkU – Dr. M. Horákové)

Vohybal je jedna z nejstarších zahrádkářských osad nad Pískem. Je oblíbeným místem pro vycházky, neboť po mírném kopci je rovina s výhledy. Je vhodným výchozím místem pro další vycházky a výlety do Píseckých hor. Místo je dosažitelné autem, ale s omezenou možností zaparkovat. Od zahrádkářské osady vychází i lesní naučná stezka.

V 7 – Šobrovna, Brabencovna

Trasa: a) Po přechodu tratě po neznačené asfaltové silnici stále rovně do mírného kopce. Po příchodu k zahrádkám odbočuje vpravo zřetelná polní cesta a dále pěšina na kótu Šobrovny.

Trasa: b) Značení: Malý úsek zelené psaníčko

Trasa: c) Značení: Zelené psaníčko

Doprava: Možnost využití autobusu č. 22 MHD (Budovcova OkU – Dr. M. Horákové)

V 8 – Lesní hřbitov

Značení: Místy zelené a žluté psaníčko

Doprava: Možnost využití autobusu č. 4 MHD (Harantova – Lesní hřbitov)

Lesní hřbitov – pro mnohé nezvyklý objekt pro vycházku. Je však ojedinělý v ČR. Podobný je jen v Rumburku v severních Čechách. Řešení a úprava hřbitova je pozoruhodností města. Na lesním hřbitově je pochován Otakar Jeremiáš a je zde náhrobní deska Richarda Weinera. Vycházka je spojena s výhledy do krajiny a na město.

V 9 – Cesta drahokamů

Doprava: Možnost využití autobusu č. 22 MHD (Budovcova OkU – Dr. M. Horákové)

Trasa: Přechod přes trať a silnici Písek – Tábor. Dále stále rovně ulicí V. Kršky až ke schodům do lesa. Vejdeme do lesa a půjdeme dále neznačenou pěšinou šikmo vpravo až dojdeme na lesní cestu značenou zeleným psaníčkem. Po chvíli dojdeme k rozcestníku značek, kde se setkáme se značkou přírodní naučné stezky „Cesta drahokamů“. „Cesta drahokamů“ – přírodní naučná stezka prochází svahem lesa Amerika. Byla zřízena v roce 1968 ke 100. výročí tělovýchovy v Písku odborem TJ Jiskra Jitex. Účelem zřízení stezky bylo nejen seznámit veřejnost se zajímavostmi z přírody živé i neživé v píseckých lesích, ale i za účelem možnosti učit se poznávat přírodu. Zajímavá místa a objekty jsou označeny a popsány na tabulích.

V 10 – Lesní naučná stezka. V návaznosti na V 6.

Značení: Žlutý klín a čísla na tabuli určují směr postupu.

Doprava: Doprava: Možnost využití autobusu č. 3 MHD (Budovcova OkU – Logry) nebo autobusu č. 22 MHD (Budovcova OkU – Dr. M. Horákové)

Lesní naučná stezka je nově zřízena správou městských lesů Písek. Je výlučně určena pro poznávání a naučení se lesních dřevin rostoucích v Píseckých horách, ale i v lesích České republiky. Má celkem 20 zastavení a poměrně na malé ploše je možno seznámit se s různými lesními dřevinami. U každého stromu je tabule s číslem, názvem dřeviny a popisem.

V 11 – Sportovní stezky – Sportovní cesta v lese Amerika

Doprava: Možnost využití autobusu č. 3 MHD (Budovcova OkU – Logry)

Jakmile se podle popisu setká na lesní silničce zelené psaníčko se žlutým, ujdeme po silničce asi 20 metrů a podíváme se doprava do lesa. Asi na vzdálenost 10 metrů v lese uvidíme tabuli a to je začátek sportovní stezky. Směr sportovní stezky určuje červený klín. Sportovní stezka U Smetáka K počátku sportovní stezky použijeme návodu k vycházce č. 1. Na stromě s rozcestníkem značek za restaurací je tabulka s upozorněním na sportovní stezku a určením směru k ní. Sportovní stezka je 1100 metrů dlouhá, má 8 stanovišť a jde horizontálně nad pobřežní cestou. Směr určují tabule, které jsou dobře viditelné. Sportovní stezky – účelem sportovních stezek je možnost zacvičit si v přírodě a také ověřit si svou fyzickou zdatnost. Pro tyto účely jsou na stezce různá zařízení – kladina, kruhy, hrazda, doskočiště a podobně u každé takové zastávky je tabule s popisem cviku a návodem jak si cvik obodovat. Sportovní stezka v lese Amerika byla zřízena počátkem 80. let, zatímco U Smetáka teprve nedávno.

Cykloturistika

Trasa č. 1 – Písek – Putim – Ražice – Sudoměř (Žižkova mohyla) – Lhota u Kestřan – Kestřany – Zátaví – Písek
Trasa je vedena po komunikacích II. a III. třídy, měří 27 km a díky nepříliš velké náročnosti je vhodná i pro méně zdatné cyklisty a rodiny s dětmi. Lze použít kolo silniční, trekingové i horské.

Trasa č. 2 – Písek – Písecké hory – Albrechtice nad Vlt. – Údraž
Máme zde dvě možnosti, jak se vrátit zpět do Písku:

  • trasa 2A: Údraž – Písecké hory – Písek. Trasa je dobře značená (turistické značení), středně náročná, vhodná spíše pro horská a trekingová kola. Celková délka trasy je 34 km.
  • trasa 2B: Údraž – Jehnědno – Chřešťovice – Kluky – Dolní Novosedly – Písek. Trasa je středně náročná, vhodná jsou horská a trekingová kola. Celková délka trasy je 34 km.

Trasa č. 3 – Písek – Nový Dvůr – Heřman – Skály – Protivín – Nová Ves – Albrechtice nad Vltavou – Písek
Trasa vede z Písku přes Písecké hory do Nového Dvora, odtud přes Hůrky do Heřmaně, Skal, Protivína, Nové Vsi a Albrechtic nad Vltavou a odtud opět přes Písecké hory zpět do Písku. Trasa vede po lesních cestách a komunikacích II. a III. třídy, je středně náročná, vhodná jsou trekingová kola a horská kola. Celková délka trasy je 52 km.

Trasa č. 4 – Písek – Vrcovice – Tukleky – Oslov – Zvíkovské Podhradí – Varvažov – Ostrovec – Stará Vráž – Zlivice – Topělec – Písek
Trasa č.4 vede z Písku přes Vrcovice, Tukleky, Oslov na Zvíkovské podhradí a odtud přes vesnice Ostrovec, Vráž, Zlivice a Borečnice zpět do Písku. Trasa je vedena převážně po komunikacích II. a III. třídy, není náročná, vhodná jsou silniční, trekingová i horská kola. Celková délka trasy je 48 km.

Ostaní aktivity

Lyžařský areál s umělým svahem

Lyžařský areál se nachází na severovýchodním úpatí Hradiště. Areál zahrnuje lyžařský svah s umělou hmotou (v provozu srpen – březen) délky 250 m s největším možným převýšením 50 m včetně osvětlení pro večerní lyžování a vleku tatrapoma s kapacitou 250 osob/hod. a asfaltový okruh pro kolečkové běžky v délce 2 km.

Zemský hřebčinec – Budějovická 479

Zemský hřebčinec – rozsáhlý areál byl postaven v roce 1902. Stavba je z valné části postavena z režného cihlového zdiva. Zajímavé je použití glazovaných zelených tašek a hřebenáčů na stříškách a nárožích jednotlivých budov. Areál slouží od svého vzniku až do současnosti svému původnímu účelu.

ranč Ixion

Dopřejte si vyjížďku na koních na ranči Ixion.
Centrum mérenských koní v čechách. Polosamota u lesa v jižních čechách. Klid, pohoda a široký výhled do okolí. Sociální zázemí a přátelská atmosféra.
Vyjížďky na koních

Bungee jumping

Zvíkovský most přes Vltavu, výška 45 m (dle stavu hladiny)
Provoz : květen – září, so, ne 11.00 – 17.00 hodin
www.bungee.cz

Letní plovárna – Zátavské nábř. 22

Zimní stadion – U Výstaviště 371